Naše firma se zabývá:

 • kopání studní                                                                                                    
 • čištění a regenerace studní
 • čištění vrtaných studní 
 • dokončení stavebních pracích,po zhotovení vrtů 
 • instalatérské práce
 • čerpací technika
 • výkopové práce

Čištění studní

Nezávadná pitná voda je základem zdravého života, proto je zapotřebí věnovat potřebnou pozornost ochraně vaší studny. Většina studní, díky technickému stavu, je při jarním tání nebo při přívalových deštích silně bakteriálně kontaminována dešťovou a povrchovou vodou. Netěsnosti v krytu studny umožňují vnikání organických nečistot (např. listí, větve, zemina, atd.), vniknutí a úhyn drobných živočichů. Těmito nedostatky se zvyšuje kontaminace studny. Jestliže chceme mít ve studni kvalitní vodu, musíme především zabezpečit, aby svrchní část studny byla v dobrém technickém stavu a nedocházelo k již zmíněné kontaminaci. Při využívání studní (šachtové studny kopané, spouštěné) se za několik let obvykle na dně studny vytvoří nános usazenin (sedimentů). Tyto dnové usazeniny do studny pronikly s proudící vodou, která přitéká do studny a to i v případě, že studna byla dlouhodobě nepoužívána. Dnové sedimenty se na dně studny usazují jako jemný kal a jsou tvořeny především z organických látek. Obsahují částice okolní půdy, řasy, plísně, bakterie a sloučeniny vysrážené z některých látek např. železo, mangan, které mohou ucpávat vstupní otvory do studny i výtlačné potrubí. Zhoršují senzorické vlastnosti vody (chuť, pach, barva). Negativně ovlivňují jímací schopnost studny a s tím i související vydatnost přítoku do studny.

Údržba, oprava studní

 • výměnu, montáž čerpadel
 • výměnu sacích košů
 • výměnu sacích potrubí
 • montáž domácích vodáren
 • opravy vnitřního  pláště studny (výměna, oprava vrchní skruže, poklopů) 

Plášť šachtové studny (většinou betonové skruže) musí být vyveden do výšky nejméně 0,5 m nad upravený terén kolem studny a utěsněn proti vnikání povrchové vody. Kryt studny(poklop) nesmí být ze dřeva, musí být zajištěn proti posunutí a musí zamezit vnikání jakýchkoliv nečistot do studny. Kryt musí mít sklon k okrajům studny. Nejvhodnějším řešením je betonový poklop.

Technologický postup

 •  zjištění zanešení a poškození vnitřního pláště studny
 • vyčerpání vody ze studny
 • odstranění dnových kalů a starého podsypového filtru,které jsou zdrojem znečištění
 • důkladné vysokotlaké očištění vnitřního pláště studny dezinfekčním prostředkem
 • případné zamezení vnikání svrchní vody (spárování mezer mezi skruží)
 • dezinfekce studny podle ČSN 75 5115.

Instalatérské práce 

 • napojení domácích vodáren 
 • demontáž starého potrubí 
 • montáž nového potrubí
 • rozvody vody v plastu PPR systém 
 • rozvody odpadu a kanalizace HT a KG systém
 • rozvody topení v CU nebo plastu
 • výměna radiátoru,regulačních hlavic -napojení kotlů na ústřední topení
 • výměna kotlů včetně instalace

 

Ukázky práce